Nhân sự mới

Bổ nhiệm Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1; Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3

 Đại tá Hoàng Văn Năm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1; Thượng tá Trần Xuân Mạnh, nguyên Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 3 được bổ nhiệm giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1, Sư đoàn 3 đã tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Sư đoàn trưởng.

Tại hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Năm nguyên Sư đoàn trưởng, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 đã thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Sư đoàn trưởng cho Thượng tá Trần Xuân Mạnh, nguyên Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 3.

Chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1, khẳng định các quyết định bổ nhiệm thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đối với những thành tích, công lao đóng góp của các đồng chí được bổ nhiệm đợt này; đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị công tác mới Đại tá Hoàng Văn Năm và Thượng tá Trần Xuân Mạnh hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm công tác, phấn đầu vươn lên hoàn thành trọng trách được giao, xứng đáng với niềm tin, sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1./.

Theo Chính Phủ Link Gốc:           Copy Link
http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Bo-nhiem-Pho-Tham-muu-truong-Quan-khu-1-Su-doan-truong-Su-doan-3/392592.vgp

Tags: 1; Sư  |  Phó Tham  |  sư đoàn  |  bổ nhiệm  |  quân khu  |  Trần Xuân Mạnh  |  Hoàng Văn Năm  |  đoàn trưởng  |  đồng chí  |  Thủ trưởng  |  nhiệm vụ