Bổ sung phương án xét tuyển đại học với thí sinh đặc cách tốt nghiệp