Bộ trưởng Mỹ: Washington không có quyền tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga