Bùng nổ muộn màng, tuyển Anh thắng 4 sao tại 'chảo lửa' Budapest