CHÍNH THỨC: Thông tin tang lễ tại Nhật Bản của thanh niên Việt bị sát hại ở Osaka, dự kiến đưa tro cốt về Việt Nam ngày 15/8