COVID-19: Ấn Độ sắp nối lại đầy đủ sứ mệnh Vaccine Hữu nghị