COVID-19: Kêu gọi tiếp cận bình đẳng thuốc điều trị của Merck & Co