COVID-19 có thể trở thành bệnh phổ biến, dễ tái nhiễm