Cả nước có 30 ngành điểm chuẩn tăng từ 9 - 11 điểm