Cả quả đồi đổ sập sau mưa lớn, dân Quảng Nam xắn tay dọn dẹp