Cần Thơ: Triển khai gói hỗ trợ của Công đoàn tổng giá trị 1,1 tỷ đồng