Chung kết Viettel PES Invitational giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào 17h ngày 8/9