Clip thương tâm: Vừa mở cốp kiểm tra, phụ xe khách bị xe container cán tử vong tại chỗ