Có thể liên lạc với người ngoài hành tinh hay không?

45 năm trước, Đài quan sát Areciboi ở Puerto Rico đã gửi một thông điệp vô tuyến vô cùng mạnh mẽ vào sâu trong không gian. Mục đích của thông điệp này là muốn gửi lời chào và làm sáng tỏ câu hỏi về sự tồn tại của nền văn minh khác ngoài hành tinh.

Thứ ba, 07/09/2021 14:07

Thời sự

Vẻ đẹp sông nước 03:38

Vẻ đẹp sông nước

Thứ năm, 21/10/2021 | 15:49
Tự hào phụ nữ quân đội 09:26

Tự hào phụ nữ quân đội

Thứ năm, 21/10/2021 | 15:44