Con người có thể sẽ mắc COVID-19 nhiều lần trong năm do các biến thể