Cổng đá đổ sập đè nát xe máy, người phụ nữ thoát nạn thần kỳ

Một cổng chào bằng đá cao khoảng 6 mét bất ngờ đổ sập, vùi lấp một người đi xe máy ngang qua.

Thứ ba, 07/12/2021 18:26

Thời sự

Phòng hơn chống 07:53

Phòng hơn chống

Thứ hai, 17/01/2022 | 14:13