Cụ thể về 8 loại vắc xin phòng Covid-19 đã được cấp phép tại Việt Nam