Cựu Thủ tướng Anh kêu gọi đẩy nhanh phân phối vaccine COVID-19