Đan Mạch trở thành quốc gia EU đầu tiên dỡ bỏ tất cả hạn chế phòng COVID-19