Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về tổ chức Hội nghị tọa đàm về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là hội nghị quy mô cấp thành phố với chủ đề: 'Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp'.

Theo đó, dự kiến ngày 15-12 tới, hội nghị tọa đàm sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu các quận, huyện, thị xã. Tại hội nghị, các đại biểu trung ương, thành phố, sở, ban, ngành và địa phương của thành phố, trong đó có tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn tiêu biểu trong việc xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước sẽ trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng về quán triệt, triển khai việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị; kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm chỉ đạo của chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; kinh nghiệm trong việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, kiểm tra của các ngành, các cấp và sự vào cuộc của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở.

Hội nghị cũng đánh giá những tác động trong quá trình thực hiện việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở; những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân; giới thiệu những kinh nghiệm, mô hình thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở; đề ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở tại địa phương…

Để hội nghị tọa đàm hiệu quả, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định nội dung công việc, gắn với trách nhiệm về phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Theo Thúy Nga/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1019144/day-manh-viec-xay-dung-va-thuc-hien-huong-uoc-quy-uoc-o-co-so

Tags: hương ước  |  quy ước ở cơ sở  |  đời sống văn hóa