Để luôn là chỗ dựa cho người lao động

Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, đó luôn là mục tiêu cao nhất của mọi tổ chức công đoàn, đặc biệt là tại các công ty, nhà máy, đơn vị. Các tổ chức công đoàn trong quân đội đã và đang có nhiều việc làm thiết thực để thực sự luôn là chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên công đoàn và người lao động an tâm công tác, tích cực tham gia sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, 18/05/2022 13:55

Thời sự

Khơi nguồn sáng tạo - Tập 1 07:46

Khơi nguồn sáng tạo - Tập 1

Thứ năm, 02/06/2022 | 14:56
Ban nhạc đồng đội 09:17

Ban nhạc đồng đội

Chủ nhật, 29/05/2022 | 17:18
Hà Nội mùa hoa bằng lăng tím 03:58

Hà Nội mùa hoa bằng lăng tím

Chủ nhật, 29/05/2022 | 17:08
Ươm mầm đam mê 13:38

Ươm mầm đam mê

Chủ nhật, 29/05/2022 | 17:07
Vẫn chiêu trò cũ 14:45

Vẫn chiêu trò cũ

Thứ bảy, 28/05/2022 | 22:20
Tăng gia nơi đất cằn 07:37

Tăng gia nơi đất cằn

Thứ bảy, 28/05/2022 | 14:14
Thư gửi Trường Sa 03:04

Thư gửi Trường Sa

Thứ bảy, 28/05/2022 | 14:10
Đoàn kết quân dân 13:15

Đoàn kết quân dân

Thứ sáu, 27/05/2022 | 16:15