Dịch COVID-19: Các nước châu Á tăng cường biện pháp phòng dịch