Dịch COVID-19: Thêm 21 bệnh nhân ở Hải Dương được ra viện