Dịch Covid-19 hôm nay: 1.275 ca nhiễm, 6 bệnh nhân phải can thiệp ECMO