Điểm chuẩn xét tuyển đại học tăng đột biến: Cú sốc tuổi 18