Diễn biến dịch ở 6 địa phương có tổng ca mắc COVID-19 cao nhất