Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng lĩnh vực giao thông, vận tải

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phối hợp với Bộ Giao thông - Vận tải diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng lĩnh vực giao thông vận tải, với chủ đề 'Sẵn sàng ứng phó trước các cuộc tấn công từ chối dịch vụ - DDoS'.

Các đội tham gia diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Hai hệ thống ứng dụng được đưa vào diễn tập là Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông - Vận tải và thư điện tử của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Các cán bộ, chuyên gia công nghệ thông tin chia thành 2 đội, một đội thực hiện tấn công DDoS vào 2 hệ thống trên, một đội đảm trách theo dõi, phát hiện và ngăn chặn hành động tấn công, sẵn sàng các phương án ứng cứu để đưa hệ thống trở lại trạng thái hoạt động bình thường…

Cùng với chương trình diễn tập, Cục An toàn thông tin còn bồi dưỡng nâng cao kiến thức về an toàn thông tin mạng cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách an toàn thông tin mạng của các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Giao thông - Vận tải.

Theo Thanh Hà/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/1019096/dien-tap-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-linh-vuc-giao-thong-van-tai

Tags: Cục An toàn thông tin  |  an toàn thông tin mạng  |  an toàn thông tin