Đình chỉ Chủ tịch UBND phường Hồng Hải, TP Hạ Long do thiếu trách nhiệm chống dịch