Dính ồn ào chuyện từ thiện, Trấn Thành bị thay thế trong gameshow 'Hát mãi ước mơ'