Doanh thu cho thuê nhà dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế

Theo Thông tư số 100/2021/TT-BTC, người cho thuê tài sản có doanh thu cho thuê dưới 100 triệu đồng/năm sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 100/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm (kinh doanh không đủ 12 tháng trong năm dương lịch), thì hộ khoán thuộc diện phải nộp thuế GTGT, phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm trên 100 triệu đồng; hoặc thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN nếu có doanh thu kinh doanh trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Thông tư 100 cũng sửa đổi điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 8 của Thông tư 40 như sau: Tổ chức, bao gồm cả chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự. Cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Cũng theo Thông tư 100, cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

Trước đó, tại Thông tư 40, Bộ Tài chính hướng dẫn cá nhân cho thuê nhà trong 3 tháng với doanh thu 30 triệu đồng phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN. Tại Thông tư số 100 đã tiếp thu ý kiến góp ý và đúng quy định của Luật Thuế TNCN, Luật Thuế GTGT.

Được biết, Thông tư 40 ban hành từng gây tranh cãi liên quan đến cách thu thuế người cho thuê tài sản như cho thuê nhà. Theo Thông tư này, doanh thu để xác định tiền thuế là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế phát sinh cho thuê tài sản. Kể cả doanh thu cho thuê trong 1 năm dương lịch không đủ 100 triệu nhưng nếu cho thuê vắt sang năm thứ hai, tính trung bình mỗi tháng có doanh thu hơn 8,3 triệu thì chủ nhà vẫn phải đóng thuế. Thông tư 40 cũng lấy ví dụ cụ thể về trường hợp cá nhân cho thuê nhà có doanh thu tính theo năm dương lịch dưới 100 triệu đồng vẫn phải đóng thuế.

Tuy nhiên, trái với văn bản đã ban hành khi đó, Tổng cục thuế khẳng định, cá nhân cho thuê doanh thu năm dưới 100 triệu không phải đóng thuế. Do đó, việc ban hành Thông tư 100 bổ sung thông tư cũ giúp làm rõ nghĩa hơn và tái khẳng định thông điệp 'người cho thuê nhà doanh thu năm (tính theo năm dương lịch) dưới 100 triệu không phải đóng thuế'.

Thông tư 100 có hiệu lực từ 1/1/2022.

Theo P.V/Doanh nhân SG Link Gốc:           Copy Link
http://www.doanhnhansaigon.vn/thoi-su-trong-nuoc/doanh-thu-cho-thue-nha-duoi-100-trieu-dong-nam-khong-phai-nop-thue-1108415.html

Tags: thuế giá trị gia tăng  |  cho thuê nhà  |  Thuế thu nhập cá nhân

netRADIO     netTV