Đối tượng nào đi máy bay dịp Tết phải test Covid-19?