Duy Phương lên tiếng về Hoài Linh: Người đời biết hết rồi, không qua mặt được đâu