00:00

EU phản đối kế hoạch tổ chức World Cup hai năm một lần

TIN LIÊN QUAN