F0 cách ly tại nhà nếu có dấu hiệu chuyển nặng phải được can thiệp, điều trị kịp thời