Gia đình VĐV Trung Quốc giành HCV Olympic từ chối nhận nhà và 30.000 USD tiền thưởng