Giải pháp nào để Hà Nội 'an toàn' khi dỡ bỏ giãn cách?