Giữa lùm xùm bị nói nợ tiền xây Nhà thờ Tổ, thực tế NS Hoài Linh đã từng nói về vấn đề này?