Gỡ bất cập trong tuyển sinh đại học - Bài 2: Ngành 'hot' có dễ xin việc?