HLV trưởng Australia nhiễm COVID-19, có thể vắng mặt tại trận đấu với ĐT Việt Nam