Hà Nội: Dự kiến không chia 3 phân vùng sau ngày 21/9, những nơi có ca F0 là 'điểm đỏ'