Bầu cử Quốc hội và HĐND

Hà Nội: Không bầu cử Hội đồng nhân dân phường

Trong kỳ bầu cử đại biểu HĐND các cấp lần này, Hà Nội thực hiện không tổ chức bầu đại biểu HĐND tại tất cả các phường (177 phường) thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về bầu cử được Hà Nội thực hiện theo 3 đợt, trong đó đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 1/5-23/5/2021. (Ảnh: NK)

Từ ngày 1/7/2021, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo các Nghị quyết số 97/2019/QH14, số 119/2020/QH14 và số 131/2020/QH14 của Quốc hội. Do đó, từ nhiệm kỳ 2021-2026, Hà Nội sẽ không tổ chức HĐND phường. Việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn các thành phố sẽ có những điểm khác biệt.

Theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được thực hiện từ ngày 1/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Trên địa bàn Hà Nội, chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đại biểu HĐND các quận, đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây, đại biểu HĐND các huyện thuộc thành phố Hà Nội và đại biểu HĐND các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, trong kỳ bầu cử đại biểu HĐND các cấp lần này, Hà Nội thực hiện không tổ chức bầu đại biểu HĐND tại tất cả các phường (177 phường) thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Để tổ chức việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thành phố Hà Nội cần thành lập các loại tổ chức phụ trách bầu cử sau đây:

Thành lập Ủy ban bầu cử ở thành phố Hà Nội để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tổ chức bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND ở các quận, huyện, thị xã, xã, thị trấn trên địa bàn Hà Nội để tổ chức bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 ở từng đơn vị hành chính tương ứng. Không thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND phường tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

Thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND của cấp tương ứng. Không thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND phường tại các phường thuộc quận, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND của cấp được tổ chức bầu cử trên địa bàn khu vực bỏ phiếu. Như vậy, Tổ bầu cử được thành lập ở các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các quận nội thành của Hà Nội và các phường thuộc thị xã Sơn Tây sẽ chỉ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đại biểu HĐND quận hoặc thị xã thuộc Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026./.

Theo Nam Khánh/Báo ĐCSVN Link Gốc:           Copy Link
https://dangcongsan.vn/thoi-su/ha-noi-khong-bau-cu-hoi-dong-nhan-dan-phuong-579221.html

Tags: Hà Nội  |  Sơn Tây  |  NK Từ  |  Theo Nghị  |  ĐCSVN Trong