Hà Nội: Tập trung nâng cao chất lượng cán bộ các cấp

Triển khai Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, các cơ quan, đơn vị của TP. Hà Nội đang tập trung nâng cao chất lượng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, triển khai tại địa bàn nhiều giải pháp chủ động nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền.

Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 17/3/2021 về 'Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025' được đánh giá là có nhiều giải pháp mang tính đột phá cho công tác cán bộ.

Đây là lần đầu tiên trong vài nhiệm kỳ trở lại đây, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ. Mục tiêu hàng đầu là xây dựng các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín.

Sau khi Chương trình được ban hành, Ban Chỉ đạo chương trình đã giao cho 11 cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện 34 chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch. Đến hết năm 2021, có 16 nội dung đã hoàn thành; 8 nội dung đã hoàn thành dự thảo, đang trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; còn lại 10 đề án, đề tài, chuyên đề, kế hoạch đang được các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện.

Các sở, ngành, địa phương của Thành phố đã chủ động xây dựng các chương trình, đề án cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để triển khai.

Để kiểm tra việc triển khai của các đơn vị, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đang trong quá trình làm việc với một số Đảng ủy cơ quan về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU.

Là quận trung tâm của Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, quận đã xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm của Chương trình số 01-CTr/TU để triển khai tại địa bàn nhiều giải pháp chủ động, tích cực nhằm góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền.

Trong đó, quận tập trung vào công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của quận từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa nhằm tạo được nguồn cán bộ có trình độ cho trước mắt và lâu dài. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phương thức quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ quận tới cơ sở thường xuyên được đổi mới...

Năm 2021, quận Hoàn Kiếm đã giảm được 15 phòng, tổ chuyên môn thuộc 3 đơn vị sự nghiệp; giảm 1.950 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN.

Tại Sở TT&TT Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, Sở TT&TT xác định triển khai Chương trình 01 - CTr/TU của Thành ủy là một trong những nhiệm vụ quan trọng giai đoạn 2021-2025. Đảng ủy cơ quan Sở đã tham mưu cho các cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách; thực hiện tốt công tác tham mưu về công tác chuyên môn.

Đặc biệt là chú trọng vào trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện các nội dung của Chương trình. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung đến các phòng, đơn vị, cán bộ đảng viên một cách cụ thể, thực chất. Sở đã hệ thống lại các văn bản triển khai công tác xây dựng Đảng của Trung ương, Thành phố và Đảng ủy Sở để làm cẩm nang hướng dẫn các chi bộ trong công tác xây dựng Đảng.

Đối với huyện Thường Tín, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Tạ Hữu Thọ cho biết, các cấp chính quyền đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ; đổi mới lề lối làm việc; thông qua cải cách thủ tục hành chính để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Huyện Thường Tín đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ; chú trọng nêu gương của người đứng đầu, đặc biệt là trong thực hiện việc tang văn minh, cưới tiến bộ, làm đẹp cảnh quan môi trường; nỗ lực khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính.

Tháng 1/2022, UBND TP. Hà Nội ban Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố.

Đề án thực hiện từ tháng 1/2022 đến hết năm 2022, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai. Trong năm 2022, dự kiến gần 90 chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng một số đơn vị sự nghiệp công lập tại TP. Hà Nội sẽ được triển khai thi tuyển.

Triển khai Đề án này, quận Thanh Xuân vừa khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THCS Khương Mai năm 2022 với 4 thí sinh dự thi. Cả 4 ứng viên đều đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng các trường THCS công lập trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng, quận Thanh Xuân là đơn vị đầu tiên trên địa bàn TP. Hà Nội thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo. Tại quận Thanh Xuân, công tác thi tuyển các chức danh lãnh đạo sẽ tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo, quản lý; tạo tính năng động trong công tác cán bộ.

Năm 2022 là năm đầu tiên TP. Hà Nội tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP. Hà Nội với mục đích phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại đơn vị.

Chương trình 01-CTr/TU là chương trình cốt lõi, xương sống trong toàn bộ 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Chương trình có điểm nhấn xuyên suốt là xây dựng cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu; quán triệt quan điểm 'dân là gốc'; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Qua hơn 1 năm triển khai, các tổ chức cơ sở Đảng của Hà Nội đang tập trung 5 nhóm nhiệm vụ, trong đó nhóm giải pháp mang tính đột phá là tập trung vào đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ. Kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển những cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở thiếu tập trung, quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tín nhiệm thấp, dĩ hòa vi quý, bè cánh gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, có sai phạm nhưng chưa đến mức bị kỷ luật; dư luận cán bộ, đảng viên và có đơn thư phản ánh tiêu cực...

Qua quá trình kiểm tra, Trưởng các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đều đánh giá các đơn vị được kiểm tra đang triển khai nghiêm túc Chương trình số 01-CTr/TU. Trưởng các Đoàn kiểm tra của Thành ủy đã đề nghị các đơn vị chú trọng công tác sắp xếp cán bộ, tập trung ở những tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém; tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ giao ban, đánh giá rõ những đơn vị làm tốt, chưa tốt để có biểu dương khen thưởng hoặc phê bình kịp thời.

Trong chỉ đạo để đẩy mạnh triển khai Chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu các cấp, các ngành tập trung nâng cao chất lượng cán bộ, trọng tâm là lãnh đạo công tác quy hoạch cán bộ các cấp; luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ thành phố bảo đảm vừa đào tạo, phát huy năng lực, sở trường cán bộ, vừa phòng, chống tiêu cực, đào tạo cán bộ cho cơ sở với tầm nhìn ít nhất là 5-10 năm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo sớm xây dựng đề án về đào tạo cán bộ cho cơ sở với tầm nhìn ít nhất là 5-10 năm trên cơ sở rà soát, đề xuất nhu cầu của các quận, huyện, thị xã. Từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của chương trình bảo đảm tương xứng với chương trình 'xương sống' trong các chương trình công tác toàn khóa XVII. Các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề, đề án, đề tài, kế hoạch, quy định thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU.

Theo Gia Huy/Chính Phủ Link Gốc:           Copy Link
https://baochinhphu.vn/ha-noi-tap-trung-nang-cao-chat-luong-can-bo-cac-cap-102220513185653616.htm

Tags: Chương trình 01-CTr/TU  |  TP. Hà Nội