Hà Nội bổ sung hơn 1,5 tỷ đồng tặng quà Tết cho các đơn vị phòng, chống dịch Covid-19