Hà Nội cho phép học sinh cấp 3 trở lại trường từ ngày 6/12