Hà Nội đón khoảng 5.000 lượt khách trong tháng 10-2021