Hà Nội động viên nhà giáo, học sinh là vợ, con các chiến sĩ đang công tác tại biển đảo