Hà Nội triển khai 5 đoàn kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19

Trong thông báo mới đây, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội yêu cầu giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động trong trạng thái bình thường mới, vừa phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng phòng chống dịch trong tất cả ngành, lĩnh vực.

Thứ năm, 25/03/2021 13:37

Thời sự

Ký sinh trong mùa dịch 15:36

Ký sinh trong mùa dịch

Thứ bảy, 31/07/2021 | 16:07