Hà Nội về dưới 500 ca Covid-19, thấp nhất trong hơn 5 tháng qua