Hà Nội yêu cầu khảo sát nhu cầu học các môn lựa chọn của học sinh lớp 9

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023 đối với lớp 10.

Theo đó, để thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cụm trưởng trường trung học phổ thông phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo khảo sát nhu cầu học tập các môn lựa chọn, cụm chuyên đề học tập của học sinh lớp 9 để các trường trung học phổ thông trong cụm tham khảo, làm căn cứ xây dựng các tổ hợp môn học lựa chọn.

Năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 sẽ được lựa chọn môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các trường trung học phổ thông căn cứ vào nhu cầu học tập của học sinh, điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, xây dựng một số tổ hợp môn học lựa chọn gồm 5 môn học được chọn từ 3 nhóm môn học lựa chọn trong chương trình. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến tới học sinh và cha mẹ học sinh dự kiến các tổ hợp môn học trong phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, tăng cường hướng nghiệp giúp học sinh lựa chọn môn học phù hợp; báo cáo về Sở tổ hợp môn học lựa chọn dự kiến sẽ thực hiện trong năm học 2022-2023 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 sẽ được bắt đầu triển khai từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10 gồm các môn học bắt buộc và các môn học tự chọn. Trong đó, 7 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương. Năm môn học lựa chọn từ 3 nhóm môn học (mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học): Nhóm môn khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật); Nhóm môn khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh học); Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật).

Theo đúng lý thuyết, sẽ có 108 cách chọn 5 môn này, tương đương 108 tổ hợp môn. Tuy nhiên, để việc triển khai phù hợp với thực tế, chương trình mới cho phép các trường xây dựng tổ hợp môn học3 nhóm môn và chuyên đề để vừa đáp ứng nhu cầu người học, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của trường.

Theo H.Thanh/Công an Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://cand.com.vn/giao-duc/ha-noi-yeu-cau-khao-sat-nhu-cau-hoc-cac-mon-lua-chon-cua-hoc-sinh-lop-9-i654510/