Hải Dương: Người đàn ông tử vong bên hàng rào thép gai có điện